Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: karollaszczka.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione. 

§1. Informacje podstawowe. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Karol Laszczka przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Karol Laszczka z siedzibą w Piasecznie (05 – 500), ul. Albatrosów 5C/4, NIP: 7141978846, REGON: 366464291.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 1) poczty e-mail: terapia@karollaszczka.pl 2) telefonicznie: 570 116 517 

§2. Zasady przetwarzania danych. 

1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: 

1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm); 

2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 

3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); 

4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja); 

5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność); 

6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość); 

7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość); 

8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo). 

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych. 

1. Twoje dane będziemy przetwarzać: 

1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi. 

2) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie. 

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie: 

1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

 2) jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie. 

3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu. 

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej. 

1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest LH.pl, ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61 – 581 POZNAŃ, NIP:7831711517, REGON:302693647, uzasadniony zakres przetwarzania danych: dostęp do informacji gromadzonych i przetwarzanych na udostępnianych serwerach, bez prawa do ich przetwarzania. 

2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych. 

§5. Termin przechowywania danych. 

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. 

§6. Prawa użytkowników. 

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz 

2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

3) prawo do przenoszenia danych, 

4) prawo wniesienia sprzeciwu, 

5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl 

§7. Narzędzia i treści innych firm

Niniejszy serwis internetowy zawiera przyciski kierujące do usług innych stron: funpage na FB  Gabinet Psychoterapii Krótkoterminowej Karol Laszczka, strona wykonawcy andrzejlopalewski.pl. Korzystanie ze stron innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne strony należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu lub naszej polityce cookies.

 Wzór niniejszej polityki prywatności pochodzi ze strony https://sardynkibiznesu.pl/pp.