Terapia dzieci i młodzieży

Karol Laszczka

Masz dziecko ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera lub innymi trudnościami psychospołecznymi?

Zapraszam na terapię dzieci i młodzieży – dla osób mających trudność w nawiązaniu prawidłowej relacji z otoczeniem oraz w rozpoznawaniu i reagowaniu na sygnały stamtąd płynące.

Jeśli Twoje dziecko boryka się z:

  • Zaburzeniami rozwojowymi (spektrum autyzmu i Zespół Aspergera);
  • ADHD;
  • Trudnościami w nawiązaniu prawidłowych relacji wynikających z niedostosowania społecznego (zachowania antyspołeczne);
  • Zachowaniami problemowymi w środowisku szkolnym (deficyt uwagi, nadpobudliwość, nieposłuszeństwo, agresja);
  • Trudnościami w okazywaniu uczuć;
  • Lękiem;
  • Nieśmiałością…