Trening Umiejętności Społecznych dorosłych

Karol Laszczka

Forma pracy grupowej dla osób dorosłych z Zespołem Aspergera, skupiająca się na poszerzeniu świadomości procesów zachodzących w psychice odnoszących się do rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Biorący udział w warsztatach wymienią się doświadczeniem w takich obszarach jak:

  • Nauka rozpoznawania tego co myślą i czują inni – wykorzystanie kart metaforycznych;
  • Praca nad kompetencjami miękkimi np. asertywność czy zarządzanie czasem oraz inne zaproponowane przez grupę;
  • Zrozumienie i przyswojenie sobie mechanizmów funkcjonowania (wynikające z procesów Integracji Sensorycznej) oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami w grupie;
  • Nauka postaw rodzicielskich i zwiększenie kompetencji wychowawczych w opiece nad dzieckiem;
  • Nauka budowania wypowiedzi, słuchania i zadawania pytań oraz nauka właściwego wyrażania swoich poglądów;
  • Rozpoznawanie i okazywanie emocji;
  • Nauka rozpoznawania i stosowania mowy ciała.

Podczas zgłoszenia można zaproponować własne tematy do poruszenia w grupie.

Zajęcia mają formę warsztatową dla osób dorosłych z Zespołem Aspergera. Liczba uczestników w grupie do 10 osób. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 1h30 minut przez 12 tygodni.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!