15 kroków programu Kids Skills

Karol Laszczka

 1. Burza mózgów nad umiejętnością jaka jest potrzebna, by pokonać problem.
 2. Uzgodnienie nowej umiejętności.
 3. Rozmowa o korzyściach.
 4. Nazwanie nowej umiejętności.
 5. Wybranie bohatera pomocnika.
 6. Wybór osób, do których można zwrócić się o wsparcie.
 7. Zyskanie pewności siebie.
 8. Rozmowa o świętowaniu.
 9. Rozmowa o tym, jak będzie po nabyciu nowej umiejętności.
 10. Poinformowanie najbliższego otoczenia, ważnych osób w życiu dziecka o nowej inicjatywie.
 11. Ułożenie planu, nauki nowej umiejętności.
 12. Ułożenie planu dotyczącego przypominania o nauce nowej umiejętności, gdy o niej zapomni.
 13. Etap świętowania.
 14. Przekazanie nowej umiejętności innym dzieciom.
 15. Nauka kolejnej umiejętności.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!