Dorośli – wypalenie zawodowe

Karol Laszczka

Odczuwasz zmęczenie wynikające z racji zawodu lub charakteru pracy jaką wykonujesz? Męczy Cię…

  • chroniczne zmęczenie?
  • dystansowanie się w kontaktach społecznych, unikanie ludzi, zmęczenie przebywaniem wśród innych?
  • obniżona ocena własnych dokonań osobistych/zawodowych, zaniżone poczucie własnej wartości?

A może zauważyłeś u siebie:

  • gorszą wydajność pracy pod presją czasu;
  • mniejsze zaangażowanie w dotychczas wykonywaną pracę;
  • przewlekły stres, poczucie wyczerpanie;
  • brak satysfakcji z wykonywanej pracy;
  • częstsze niż wcześniej spory z współpracownikami i klientami;
  • poczucie braku wsparcia w miejscu pracy;
  • obniżone zainteresowanie członkami rodziny?

Objawy te mogą się wiązać z wypaleniem zawodowym.

Z efektem przepracowania i wypalenia zawodowego może zetknąć się każdy niezależnie od zajmowanego stanowiska. W dużym stopniu dotyka to przedstawicieli zawodów w pracy z drugim człowiekiem.  Na utratę zaangażowania zawodowego szczególnie narażeni są: lekarze, nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy socjalni, pracownicy korporacji. Ale nawet jeśli nie należysz do żadnej z tych grup, a czujesz, że dalej już nie możesz…

Liczba spotkań – ok. 10 sesji.  Pierwsze spotkania (do 3 sesji) jest to poznanie osoby, która do mnie przychodzi i jej problemu. Kolejna sesja jest pracą na poszukiwaniu zasobów niezbędnych w procesie zmiany. Późniejsze sesje są przywróceniem nadziei, motywacji i nakierowaniem na rozwiązania.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!