Trening umiejętności społecznych

Karol Laszczka

W terapii wykorzystuję techniki z Treningu Umiejętności Społecznych. Ma to formę pracy grupowej, która wspiera rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych.  Uczestnicy zajęć w procesie grupowym uczą się od siebie m. in. takich umiejętności jak:

  • Prawidłowe komunikowanie się z innymi (m. in. słuchanie i zadawanie pytań, adekwatne reagowanie na komunikaty płynące z otoczenia);
  • Nauka kompetencji społecznych (np. pomaganie innym, czekanie na swoją kolei, nauka asertywności, negocjacje, kompromis, rozpoznawanie mowy ciała);
  • Rozwój emocjonalny (rozpoznawanie i nazywanie emocji, nauka okazywania uczuć, nauka radzenia sobie w kryzysie psychospołecznym);

Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych – Piaseczno – prowadzone w następujących grupach wiekowych:

  • Grupa wiekowa 5-7 lat
  • Grupa wiekowa 8-10 lat
  • Grupa wiekowa 11-13 lat
  • Grupa wiekowa 14 – 16 lat

Warsztaty w formie pracy grupowej liczą od 6 do 10 osób. Jest to 12 spotkań odbywających się regularnie raz w tygodniu po 1h 30 minut.