Skip to content

Emocje, relacje, rozwój osobisty i zdrowie na 1 miejscu!

Gabinet Terapii Krótkoterminowej Karol Laszczka
Piaseczno

Nazywam się Karol Laszczka. Jestem psychologiem, terapeutą i pedagogiem specjalnym.

Pracuję z osobami potrzebującymi profesjonalnej pomocy w osiągnięciu równowagi psychofizycznej.

Wykorzystuję Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu w terapii dzieci i młodzieży, rodzinami szukającymi pomocy, ale także w psychoterapii osób dorosłych i par. Prowadzę własny gabinet (Piaseczno), do którego serdecznie Państwa zapraszam.

Psychoterapia dorosłych – Piaseczno

Obszary, w których szczególnie się specjalizuję:

 • Wypalenie zawodowe,
 • Kryzysy światopoglądu / tożsamości / wiary.

Terapia dzieci i młodzieży – Piaseczno

Obszary, w których szczególnie się specjalizuję:

 • Spektrum autyzmu i zespół Aspergera.

Zapoznaj się z moją ofertą. Sprawdź, w czym mogę pomóc!

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!

Terapia dzieci i młodzieży

Trening umiejętności społecznych

Program Kids Skills – Dam radę

15 kroków programu Kids Skills

Dorośli – wypalenie zawodowe

Kryzys tożsamości, światopoglądu…

Dorośli – rozładowanie emocji

TUS
dorośli

OBSZARY PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Z czym możesz / możecie do mnie przyjść:

 • Spectrum autyzmu i Zespół Aspergera
 • Wypalenie zawodowe
 • Kryzys światopoglądu / tożsamości / wiary

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą Piaseczno.

man-2814938_640

Jest to konsultacja psychologiczna przed ewentualnym przystąpieniem do terapii i może potrwać do 3 sesji. Wszystko zależy od tego, kim jesteś, z czym do mnie przychodzisz  i jak bardzo złożona jest trudność, z którą się borykasz. Podpisujemy kontrakt zawierający szczegóły spotkań. Jeśli oprócz naszych zajęć, w mojej ocenie będziesz potrzebował np. psychoterapii, poinformuję Cię o tym.

I. DZIECI i MŁODZIEŻ

Masz dziecko ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera lub innymi trudnościami psychospołecznymi?

Zapraszam na terapię dzieci i młodzieży – dla osób mających trudność w nawiązaniu prawidłowej relacji z otoczeniem oraz w rozpoznawaniu i reagowaniu na sygnały stamtąd płynące.

Jeśli Twoje dziecko boryka się z:

 • Zaburzeniami rozwojowymi (spektrum autyzmu i Zespół Aspergera);
 • ADHD;
 • Trudnościami w nawiązaniu prawidłowych relacji wynikających z niedostosowania społecznego (zachowania antyspołeczne);
 • Zachowaniami problemowymi w środowisku szkolnym (deficyt uwagi, nadpobudliwość, nieposłuszeństwo, agresja);
 • Trudnościami w okazywaniu uczuć;
 • Lękiem;
 • Nieśmiałością…
people-5259509_640
girl-447701_640
people-5259509_640

Oferta zajęć Treningu Umiejętności Społecznych

W terapii wykorzystuję techniki z Treningu Umiejętności Społecznych. Ma to formę pracy grupowej, która wspiera rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych.  Uczestnicy zajęć w procesie grupowym uczą się od siebie m. in. takich umiejętności jak:

 • Prawidłowe komunikowanie się z innymi (m. in. słuchanie i zadawanie pytań, adekwatne reagowanie na komunikaty płynące z otoczenia);
 • Nauka kompetencji społecznych (np. pomaganie innym, czekanie na swoją kolei, nauka asertywności, negocjacje, kompromis, rozpoznawanie mowy ciała);
 • Rozwój emocjonalny (rozpoznawanie i nazywanie emocji, nauka okazywania uczuć, nauka radzenia sobie w kryzysie psychospołecznym);

Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych – Piaseczno – prowadzone w następujących grupach wiekowych:

 • Grupa wiekowa 5-7 lat
 • Grupa wiekowa 8-10 lat
 • Grupa wiekowa 11-13 lat
 • Grupa wiekowa 14 – 16 lat

Warsztaty w formie pracy grupowej liczą od 6 do 10 osób. Jest to 12 spotkań odbywających się regularnie raz w tygodniu po 1h 30 minut.

Program „Kids’ Skills – Dam radę – Jestem z Ciebie dumny!” „Mission Possible”

Program pracy z dziećmi oparty o założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Praca skupia się na mocnych stronach dziecka, które pomagają mu pokonać trudności w życiu. 15 kroków metody Kids’ Skills wspomaga proces pozbycia się problemu. Technika ta została opracowana przez dr Ben’a Furman’a fińskiego psychiatrę. Metoda jest stosowana w pracy z dziećmi od 3 roku życia. Odpowiednio zmodyfikowana służy jako terapia dzieci i młodzieży w szkole.

Pomocne w przeszkodach,  jakie może napotkać dziecko m. in.:

 • Strach i niepokój
 • Złe nawyki
 • Problemy ze spaniem
 • Problemy szkolne
 • Zaparcia
 • Odpieluchowanie
 • Problemy z zachowaniem
 • Trudności z uwagą
 • Problemy z jedzeniem i wagą
 • Trudności z regulacją emocji
 • … inne trudności dzieci …
man-1822414_640

Sama metoda polega na dokonaniu burzy mózgów, jakiej umiejętności dziecko będzie się uczyć. W całym procesie zmian pomaga nam super bohater. Często dzieci wybierają sobie swoje ulubione zwierzątko. W kolejny etapie przychodzi czas na rozmowę o świętowaniu. Świętowanie na zakończenie całego procesu jest swego rodzaju nagrodą za włożony trud w pokonanie trudności. Każde spotkanie z dzieckiem, to monitorowanie postępów oraz wprowadzanie kolejnych kroków.

15 kroków programu ,, Kids’ Skills’’ – ,, Dam radę!’’ przez które przechodzi dziecko:

 1. Burza mózgów nad umiejętnością jaka jest potrzebna, by pokonać problem.
 2. Uzgodnienie nowej umiejętności.
 3. Rozmowa o korzyściach.
 4. Nazwanie nowej umiejętności.
 5. Wybranie bohatera pomocnika.
 6. Wybór osób, do których można zwrócić się o wsparcie.
 7. Zyskanie pewności siebie.
 8. Rozmowa o świętowaniu.
 9. Rozmowa o tym, jak będzie po nabyciu nowej umiejętności.
 10. Poinformowanie najbliższego otoczenia, ważnych osób w życiu dziecka o nowej inicjatywie.
 1. Ułożenie planu, nauki nowej umiejętności.
 2. Ułożenie planu dotyczącego przypominania o nauce nowej umiejętności, gdy o niej zapomni.
 1. Etap świętowania.
 2. Przekazanie nowej umiejętności innym dzieciom.
 3. Nauka kolejnej umiejętności.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!

hands-2847508_640
children-1879907_640

II. PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH

1. Wypalenie zawodowe

Odczuwasz zmęczenie wynikające z racji zawodu lub charakteru pracy jaką wykonujesz? Męczy Cię…

 • chroniczne zmęczenie?
 • dystansowanie się w kontaktach społecznych, unikanie ludzi, zmęczenie przebywaniem wśród innych?
 • obniżona ocena własnych dokonań osobistych/zawodowych, zaniżone poczucie własnej wartości?

A może zauważyłeś u siebie:

 • gorszą wydajność pracy pod presją czasu;
 • mniejsze zaangażowanie w dotychczas wykonywaną pracę;
 • przewlekły stres, poczucie wyczerpanie;
 • brak satysfakcji z wykonywanej pracy;
 • częstsze niż wcześniej spory z współpracownikami i klientami;
 • poczucie braku wsparcia w miejscu pracy;
 • obniżone zainteresowanie członkami rodziny?

Objawy te mogą się wiązać z wypaleniem zawodowym.

youtuber-2838945_640
zmęczenie

 Z efektem przepracowania i wypalenia zawodowego może zetknąć się każdy niezależnie od zajmowanego stanowiska. W dużym stopniu dotyka to przedstawicieli zawodów w pracy z drugim człowiekiem.  Na utratę zaangażowania zawodowego szczególnie narażeni są: lekarze, nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy socjalni, pracownicy korporacji. Ale nawet jeśli nie należysz do żadnej z tych grup, a czujesz, że dalej już nie możesz…

Liczba spotkań – ok. 10 sesji.  Pierwsze spotkania (do 3 sesji) jest to poznanie osoby, która do mnie przychodzi i jej problemu. Kolejna sesja jest pracą na poszukiwaniu zasobów niezbędnych w procesie zmiany. Późniejsze sesje są przywróceniem nadziei, motywacji i nakierowaniem na rozwiązania.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!

zmęczenie

2. Kryzys światopoglądu / tożsamości / wiary

Zdarza Ci się wątpić w to, co do tej pory wierzyłeś?

Zadajesz sobie pytanie jaki jest sens Twojego życia?

Proces wychowania moralnego według zasad rozpoczyna się już u dzieci. Pierwszym i największym autorytetem są rodzice i to oni nadają sens życiu młodego człowieka. Natomiast w okresie dojrzewania my ludzie zaczynamy poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, istnienia Boga, sensu życia i analizujemy wszystkie wartości jakich doświadczamy. Zdarza się tak, że nas dotychczasowy autorytet nie daje nam odpowiedzi na nasze pytania. Przeżywając kryzys poszukujemy nowych wzorców, które nadadzą sens naszemu życiu.

Około 40 roku naszego życia przychodzi etap, w którym rozmyślamy nad naszym życiem. Co udało nam się zrealizować z naszych planów, pojawiają się pytania o sens życia, zmienia się obszar podejmowanych aktywności, nasze wartości ulegają zmianie. W okresie połowy życia niezaspokojone potrzeby samorealizacji, podważanie dotychczasowego sposobu życia czy   zestawienie tego co za nami, a co przed nami mogą doprowadzić do długotrwałego napięcia emocjonalnego, zwiększonego niepokoju, gniewu, nerwowości.

Spotkania przeznaczone dla osób w wieku dojrzewania, dorosłości i starości.

Pierwsze spotkania (do 3 sesji) jest to poznanie osoby, która do mnie przychodzi i jej problemu. Po tych kilku spotkaniach jestem w stanie w przybliżeniu określić potrzebną ilość sesji mogących pomóc w projektowaniu obrazu preferowanej przyszłości.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!

3. Rozładowanie negatywnych emocji

Zajęcia na sali treningowej pozwalające wyładować negatywne emocje na worku bokserskim lub tarczy. Połączenie treningu personalnego z podstaw samoobrony z wyładowaniem negatywnych emocji i rozmową wokół trudności.

Spotkanie trwa 1,5 godziny, w tym:

 • 50 minut przeznaczone na rozładowanie napięcia poprzez ruch;
 • 40 minut – rozmowa.

Ilość spotkań: zależy od Twoich potrzeb. To Ty ustalasz ich ilość i częstotliwość.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!

4. Trening Umiejętności Społecznych, terapia dorosłych z Zespołem Aspergera.

Forma pracy grupowej dla osób dorosłych z Zespołem Aspergera, skupiająca się na poszerzeniu świadomości procesów zachodzących w psychice odnoszących się do rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Biorący udział w warsztatach wymienią się doświadczeniem w takich obszarach jak:

 • Nauka rozpoznawania tego co myślą i czują inni – wykorzystanie kart metaforycznych;
 • Praca nad kompetencjami miękkimi np. asertywność czy zarządzanie czasem oraz inne zaproponowane przez grupę;
 • Zrozumienie i przyswojenie sobie mechanizmów funkcjonowania (wynikające z procesów Integracji Sensorycznej) oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami w grupie;
 • Nauka postaw rodzicielskich i zwiększenie kompetencji wychowawczych w opiece nad dzieckiem;
 • Nauka budowania wypowiedzi, słuchania i zadawania pytań oraz nauka właściwego wyrażania swoich poglądów;
 • Rozpoznawanie i okazywanie emocji;
 • Nauka rozpoznawania i stosowania mowy ciała.

Podczas zgłoszenia można zaproponować własne tematy do poruszenia w grupie.

Zajęcia mają formę warsztatową dla osób dorosłych z Zespołem Aspergera. Liczba uczestników w grupie do 10 osób. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 1h30 minut przez 12 tygodni.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – zapraszam!

DLACZEGO JA – KAROL LASZCZKA?

Zawsze kieruje się dobrem klienta zgodnie z Kodeksem Etyki Psychologa oraz Kodeksem Etyki Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wybierając mnie masz pewność, że trafiasz do: poufnej, uczciwej, empatycznej, punktualnej i kompetentnej osoby. Stale rozwijam swoją wiedzę w obszarze funkcjonowania człowieka uczestnicząc w seminariach i warsztatach naukowych.

O MNIE

Jestem psychologiem, terapeutą i pedagogiem specjalnym. Prowadzę Gabinet Terapii Krótkoterminowej Karol Laszczka.

Specjalizacja:

Psychoterapia dorosłych

Psychoterpia rodzinna

Terapia dzieci i młodzieży

z wykorzystaniem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami szukającymi pomocy, ale także w terapii indywidualnej osób dorosłych i par.

Pracuję także jako psycholog i pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach – Piaseczno. Wśród młodszych dzieci zajmuję się obserwacją niepokojących zachowań. Prowadzę również terapię indywidualną wynikającą z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęcia grupowe Treningu Umiejętności Społecznych dla różnych grup wiekowych. Jestem również praktykiem metody „Kids’ Skills – Dam radę – Jestem z Ciebie dumny!” i „Mission Possible” w pracy z młodzieżą – wszystko w oparciu o Podejście Skoncetrowane na Rozwiązaniach.

Od 2021 roku Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Uczestniczę w regularnych superwizjach.

Psycholog Karol Laszczka Piaseczno – wykształcenie i kompetencje zawodowe:

Absolwent Psychologii – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Studium pedagogiczne – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (+ uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi w szkole).

Psychologia Sądowa i Penitencjarna – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Studia podyplomowe:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

PSYCHOLOG PIASECZNO – KONTAKT

Gabinet Terapii Krótkoterminowej Karol Laszczka

 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 16

Tel.  +48 570 116 517

e-mail: terapia@karollaszczka.pl

www..karollaszczka.pl

social media: https://www.facebook.com/TSR.Karol.Laszczka

Jeśli nie brałeś jeszcze udziału w ankiecie, prosimy o jej wypełnienie:

Skąd dowiedziałeś się o Gabinecie Psychoterapii Krótkoterminowej