Skip to content

Emocje, relacje, rozwój osobisty i zdrowie na 1 miejscu!

ZESPÓŁ ASPERGERA TERAPIA – PIASECZNO

Masz dziecko ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera lub innymi trudnościami psychospołecznymi i szukasz gabinetu w Piasecznie lub okolicach ?

Zapraszam na terapię dzieci i młodzieży w Piasecznie – dla osób mających trudność w nawiązaniu prawidłowej relacji z otoczeniem oraz w rozpoznawaniu i reagowaniu na sygnały stamtąd płynące.

Jeśli Twoje dziecko boryka się z:

  • Zaburzeniami rozwojowymi (spektrum autyzmu i Zespół Aspergera);
  • ADHD;
  • Trudnościami w nawiązaniu prawidłowych relacji wynikających z niedostosowania społecznego (zachowania antyspołeczne);
  • Zachowaniami problemowymi w środowisku szkolnym (deficyt uwagi, nadpobudliwość, nieposłuszeństwo, agresja);
  • Trudnościami w okazywaniu uczuć;
  • Lękiem;
  • Nieśmiałością…

Jeśli szukasz profesjonalnego i doświadczonego psychologa dla dzieci w Piasecznie, skontaktuj się z nami. Zapewniamy pełne zaangażowanie i dyskrecję w naszej pracy oraz indywidualne podejście do każdego dziecka i jego rodziny.

Słowa kluczowe: Zespół Aspergera Terapia Piaseczno, Terapia Aspergera Piaseczno, Terapia dla dzieci Piaseczno, Terapia dla dzieci i młodzieży Piaseczno, Dziecko ze spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, Adhd Piaseczno, Problem z dzieckiem Piaseczno.